Hovedseksjon

Nye takster på AKS fra 01.01.2024

Nye takster for AKS

Alle elever i Oslo kommune, på 1-4. trinn, har fortsatt tilbud om gratis deltidsplass i AKS som har vært gjeldende fra skoleåret 2023/24. Det er også innført et nasjonalt krav om inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS. Man skal ikke betale mer enn maksimalt 6% av husholdningens samlede inntekt.