Vi flagger med regnbueflagg

Pride hjerte flagg

I år markeres Pride med digitale og lokale markeringer, og ved å flagge med regnbueflagg over hele byen. Kommunens overordnede budskap er: Åpen by, åpen arbeidsplass. 

Alle skal følge seg trygge og inkludert i Osloskolen, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. For skolen er dette et ledd i holdningsskapende arbeid for bevisstgjøring og synliggjøring av kjønns- og seksualitetsmangfold. Flagget representerer mangfold, fellesskap og inkludering. Vi flagger i siste skoleuke før sommerferien.