Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Oslo by

Vi skal som alltid ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Våre klasserom skal være preget av fellsskapende didaktikk, hvor positiv, støttende og inkluderende klasseledelse  fremmer trivsel og god læringskultur. 

I årets strategiske plan for Korsvoll skole, er dette noen av elementene vi vil ha ekstra fokus på.